Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń prowadzonych przez naszą firmę

- SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zajęcia prowadzone w ciekawej formie przy użyciu sprzętu multimedialnego  służą zapoznaniu się z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania w razie wystąpienia pożaru.  W trakcie szkolenia omawiane są tematy:

 1. Podstawy prawne dot. ochrony przeciwpożarowej w Polsce,
 2. Obowiązki użytkownika ,zarządcy, właściciela obiektu oraz pracodawcy z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 3. Podstawy procesu spalania,
 4. Rozwój pożaru w pomieszczeniu zamkniętym i zagrożenia z tym związane,
 5. Rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego i sposób użycia,
 6. Rodzaje środków gaśniczych i zakres ich stosowania,
 7. Podział urządzeń i systemów przeciwpożarowych - sposób działania,
 8. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz sprzętu ochrony ppoż.
 9. Zasady ewakuacji i zachowania się w strefie pożaru,
 10. Wymagania dot. praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
 11. Zapoznanie z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Na  życzenie klienta rozszerzamy szkolenie o ćwiczenia praktyczne gaszenia ognia przy pomocy różnych typów  gaśnic, a szkolący się mają możliwość wykorzystania sprzętu oraz zdobytej wiedzy w przygotowanej dla państwa symulacji pożaru.

- ORGANIZUJEMY ĆWICZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI BUDYNKÓW

Jedynie  wyćwiczenie odpowiednich zachowaniach w sytuacjach realnego zagrożenia zwiększa wydatnie szanse na wyjście z opresji bez szwanku. Ćwiczenia organizowane są zgodnie z  Rozporządzenie MSWiA  oraz w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną.

- SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Szkolenie prowadzone jest przez dyplomowanego Ratownika Medycznego. Zakres szkolenia obejmuje:
- aspekty prawne z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- teoretyczne omówienie zagadnień
- ćwiczenia praktyczne z  wykorzystaniem fantomów


Po pomyślnym ukończeniu kursu  osobom szkolonym wystawiane jest  ZAŚWIADCZENIE

.

Copyright by LAMAKO 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.