Oferta

1. Przeglądy okresowe gaśnic:

  • legalizacje UDT zbiorników, remonty, konserwacje

2. Sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego, wyposażanie obiektów:

  • Gaśnice, szafki hydrantowe, szafki na gaśnice, koce gaśnicze, węże pożarnicze,   
    prądownice hydrantowe, armatura p-poż.

3. Badania ciśnieniowe i konserwacja hydrantów wewnętrznych

  • Pomiary wydajności i ciśnienia

4. Badania ciśnieniowe węży hydrantowych

5. Wykonujemy INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO obiektów

6. Opracowujemy plany ewakuacyjne obiektów w różnych formatach

7. Prowadzimy obowiązki Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej w firmach oraz instytucjach

8. Oznakowujemy obiekty w znaki ewakuacyjne i informacyjne (montaż, rozmieszczanie)

9. Impregnacja ochronna drewna i tkanin

10. Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej

11. Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych

12. Sprzedaż skroplonego CO 2 (spawarki, nalewaki do piwa)

13. Przygotowujemy obiekty do odbioru przez Państwową Straż Pożarną


Zapewniamy krótkie terminy realizacji oraz sprawne i bezkolizyjne prowadzenie prac

Copyright by LAMAKO 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.